E-usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną nie tylko poprzez kontakty osobiste, ale także na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu Prawnika z Klientem, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

Usługi na odległość

Świadczenie pomocy prawnej bez bezpośredniego kontaktu z Klientem zapewnia szybkość i sprawność działania, z reguły w drobnych, bezspornych sprawach np. zaopiniowanie projektu umowy lub wystosowanie w imieniu Klienta wezwania do zapłaty.

W celu wykonania usługi należy przesłać Kancelarii dokładny opis stanu faktycznego (pocztą elektroniczną lub poprzez formularz zadaj pytanie) wraz z wnioskiem o wykonanie określonej usługi oraz wskazaniem adresu kontaktowego. Następnie Kancelaria wyceni zamawianą usługę, o czym poinformuje Klienta, podając jednocześnie czas, w którym usługa zostanie wykonana.

Kolejnym warunkiem wykonania usługi jest wpłacenie przez Klienta umówionej kwoty za usługę na rachunek bankowy Kancelarii oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Kancelaria wysyła pismo pod wskazany przez Klienta adres, wraz z fakturą za wykonaną usługę. W przypadku wezwania do zapłaty wysyłane jest w dwóch egzemplarzach – do dłużnika i do Klienta.

Do usług świadczonych na odległość należy w szczególności:

  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • pism procesowych,
  • opinii prawnych.