Obrona w sprawach karnych

Klientom kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę w sprawach karnych dotyczących popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wynikającego ze złamania przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym − spowodowania kolizji, wypadku, jazdy samochodem pod wpływem środków odurzających. Oferuję również profesjonalne wsparcie prawne w bardziej złożonych sprawach o popełnienie przestępstwa, zarówno o charakterze zbrodni, jak i występku.

Obrona w sprawach karnych i o wykroczenia na każdym etapie postępowaniaprzykładowo w sprawach o:

 • pobicie,
 • wypadek ze skutkiem śmiertelnym,
 • prowadzenie w stanie nietrzeźwości,
 • groźby karalne,
 • zniesławienie,
 • oszustwo,
 • nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • stalking,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania,odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • udział w przesłuchaniach,
  • wnoszenie zażaleń i innych środków zaskarżenia, w tym na postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych wykonawczych:
  • odroczenie wykonania kary,
  • przedterminowe zwolnienie,
  • przerwa w wykonaniu kary,
  • odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.