Postępowania egzekucyjne i windykacja należności

Służę pomocą w dochodzeniu należności na wszystkich etapach postępowania – polubownego, sądowego, egzekucyjnego.

Windykacja należności powinna mieć charakter kompleksowy, nie należy poprzestawać na pojedyńczych działaniach, w windykacji jest również bardzo ważny parametr czasu, im szybciej rozpoczęte procedury windykacyjne tym większa skuteczność, Posiadam wieloletnie doświadczenie w tej materii. Zweryfikuję sprawę i zaproponuję najlepsze rozwiązanie.

Windykacja należności – etapy postępowania windykacyjnego:

  • wezwanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności, próby polubownego rozstrzygnięcia sporu,
  • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,
  • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego,
  • zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczej, rejestru dłużników niewypłacalnych.