Sprawy pracownicze

Pomagam w dochodzeniu praw pracowników oraz reprezentowaniu ich interesów w Sądzie Pracy. Przygotowuję odwołania od bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę oraz dochodzę roszczeń związanych z pracą w godzinach nadliczbowych. Udzielam także porad prawnych pracodawcom, przygotowuję odpowiednią dokumentację i reprezentuję pracodawców w sporach z pracownikami z zakresu prawa pracy.

 

Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

 • umowy o pracę,  o zakazie konkurencji,
 • mobbing i dyskryminacja,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia,
 • odszkodowania:
  • za bezpodstawne zwolnienie z pracy,
  • zmianę warunków zatrudnienia,
  • za bezpodstawne porzucenie pracy i rozwiązanie umowy o pracę,
  • za nadgodziny,
  • za wypadek przy pracy,
  • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • postępowania dyscyplinarne.