Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne dotyczą relacji pomiędzy małżonkami, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodziny. Rozwody, sprawy o alimenty, przysposobienie to jedynie niewielki ułamek tego obszaru prawa.

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmującą doradztwo i zastępstwo procesowe w sprawach m.in. o:

 • rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego),
 • uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem,
 • wydanie zarządzeń opiekuńczych (np. o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka),
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego,
 • sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.