Współpracownicy

Kancelaria stale współpracuje z prawnikami wielu specjalizacji tak aby zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę w każdej dziedzinie prawa.

Kancelarie adwokatów i radców prawnych z terenu całego kraju co umożliwia skuteczne zastępstwo procesowe przed sądami na terenie całego kraju.

Kancelarie notarialne w zakresie prawa rzeczowego i spadkowego.

Kancelarie komornicze w celu zapewnienia skutecznej egzekucji orzeczeń sądowych.

Współpracuję również z doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi, biegłymi, tłumaczami przysięgłymi.