Prawo bankowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych, przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego.

Służę  pomocą podczas negocjowania z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi warunków porozumień restrukturyzacyjnych dotyczących zmiany harmonogramu płatności, zmiany zabezpieczeń czy umorzenia długów.

Ponadto Kancelaria w ramach usług dotyczących prawa bankowego proponuje:

  • opiniowanie umów kredytowych, umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych oraz innych,
  • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych z zakresu prawa bankowego,
  • obsługę prawną instytucji finansowych.