Wynagrodzenie Radcy Prawnego

Wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z charakterem sprawy.  W przypadku bieżącej obsługi prawnej oferuję dogodne warunki współpracy w ramach, której wynagrodzenie obliczane jest na podstawie wykazu godzin bądź ryczałtowo. Wynagrodzenie za sporządzenie opinii ustalane jest zawsze z góry.